Chủ Nhật, ngày 09 tháng 7 năm 2017

Cho Thuê Xe Du Lịch | Cho Thue Xe Du Lich Số 1

Liên hệ thuê xe du lịch Mr Tiến 0948520688

Cho thuê xe 4 chỗ

Cho thuê xe 7 chỗ

Hình ảnh cho thuê xe du lịchHình ảnh cho thuê xe du lịch 7 chỗ

Xem thêm: Thuê xe 4 chỗ

Nội thành(8h-17h): 1.000.000 VNĐ
Ngoại tỉnh: 1.150.000 VNĐ
Sân bay (3h): 600.000 VNĐ
Phí quá giờ: 50.000 VNĐ

Xem thêm: Thuê xe 7 chỗ

Nội thành(8h-17h): 950.000 VNĐ
Ngoại tỉnh: 1.300.000 VNĐ
Sân bay (3h): 600.000 VNĐ
Phí quá giờ: 50.000 VNĐ

Cho thuê xe 35 chỗ

Cho thuê xe 16 chỗ

Cho thuê xe du lịch 35 chỗcho thuê xe du lịch 16 chỗ

Xem thêm: Thuê xe 35 chỗ

Nội thành(8h-17h): 1.700.000 VNĐ
Ngoại tỉnh(1km): 12.000 VNĐ
Sân bay (3h): 1.100.000 VNĐ
Phí quá giờ: 100.000 VNĐ

Xem thêm: Thuê xe 16 chỗ

Nội thành(8h-17h): 1.200.000 VNĐ
Ngoại tỉnh: 1.600.000 VNĐ
Sân bay (3h): 750.000 VNĐ
Phí quá giờ: 60.000 VNĐ

Cho thuê xe 29 chỗ

Cho thuê xe 45 chỗ

cho thuê xe du lịch 30 chỗcho thuê xe 45 chỗ

Xem thêm: Thuê xe 30 chỗ

Nội thành(8h-17h): 1.600.000 VNĐ
Ngoại tỉnh: 1.800.000 VNĐ
Sân bay (3h): 1.250.000 VNĐ
Phí quá giờ: 80.000 VNĐ

Xem thêm: Thuê xe 45 chỗ

Nội thành(8h-17h): 1.800.000 VNĐ
Ngoại tỉnh(1km): 13.000 VNĐ
Sân bay (3h): 1.100.000 VNĐ
Phí quá giờ: 100.000 VNĐ

Cho thuê xe camry

Cho thuê xe mercedes

cho thuê xe du lịchcho thuê xe sang mer